ADR-REGELGEVING

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, kortweg ADR, dd. 30 september 1957, reguleert het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Classificatie en identificatie van de goederen om het type gevaar te bepalen.
  • Bepaling van de UN-gekeurde verpakking.
  • Selecteren van de juiste transportonderneming met correct uitgevoerde vrachtwagens en gediplomeerde chauffeurs.
  • Opmaken van de juiste noodzakelijke documenten.

Metals & Residues International B.V. kan alles verzorgen. Wij maken een inventarisatie van alles dat noodzakelijk is, schrijven een procedure en voorzien u van UN-gekeurde verpakkingen. Ook het transport is bij ons in goede handen.