GRENSOVERSCHRIJDEND VERVOER

Wanneer er secundaire metaalhoudende materialen over landsgrenzen vervoerd moeten worden, dienen er regels te worden nageleefd. Op de meeste landen is de zgn. “BASEL CONVENTIE” van toepassing, waarbij de Europese Unie deze Conventie vertaald heeft naar Europese wetgeving onder COUNSEL REGULATION (EEC) No. 259/93. Deze regels zijn opgesteld om de stromen van mogelijk gevaarlijk materiaal te reguleren en om ervoor te zorgen dat de behandeling/verwerking op een milieubewuste wijze geschiedt.

Hoewel er voldoende aan te merken is op de practische uitvoerbaarheid en de locale cq. nationale interpretatie van deze regels, zorgen zij ervoor dat we goed nadenken over onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu waarin wij en onze kinderen leven. 

Wanneer we beslissen waar we het afval heenbrengen, moeten eerst de volgende vragen worden beantwoord:

  1. Hoe moeten we het materiaal classificeren: Groene lijst / Oranje lijst / Rode lijst?
  2. Is het materiaal gevaarlijk?
  3. Mag ik het materiaal transporteren naar het land waar mijn verwerkingsfaciliteit is gevestigd?

Wanneer het materiaal is geclassificeerd en het land van bestemming is lid van de Basel Conventie, kunnen we de procedure starten om de noodzakelijke vergunningen aan te vragen. Alle betrokken landen, inclusief de doorvoerlanden, moeten toestemming verlenen om het materiaal van A naar B te mogen overbrengen.